ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νίκη Γεωργιάδου (Γραμματέας)
Θεσσαλονίκης 1
Νικολάου Πεντάδρομος Σέντερ, Γρ. 210
Τ.Θ. 50339,
3603 Λεμεσός
Τηλ.: 25352669 / 99804017