ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος : Δρ. Μιχάλης Πρωτοπαπάς
Γραμματέας : Δρ. Ελένη Λεωνίδου
Ταμίας : Δρ. Σάκης Λαμπριανίδης
Μέλος : Δρ. Κώστας Μιχαηλίδης
Μέλος : Δρ. Παναγιώτης Ζής